Saturday, 20 October 2012


AKTIVIT BERKUMPULAN

TAJUK : NOMBOR BERCAMPUR (MIXED NUMBER)
PERMAINAN : "BINGO"
Murid-murid dikehendaki meletakkan setiap nombor (nombor yang tertera pada kad manila berwarna biru) ke dalam kotak-kotak bingo yang telah disediakan.

Contoh:

                    B I N G O

18
60
70
Murid-murid harus mengisi semua ruang petak dengan nombor-nombor yang telah diberikan.

Kotak-kotak yang telah siap diisi dengan jawapan                        B I N G O


10
15
66
80
81
78
32
18
14
12
56
20
45
60
30
48
70
34
18
2
25
47
9
90
96Apabila selesai mengisi, guru akan menayangkan soalan (kad manila) kepada murid-murid dan murid-murid dikehendaki menjawab soalan tersebut dan seterusnya menandakan jawapan yang betul di atas kertas bingo itu tadi.


Sebagai contoh:

            SOALAN:

          30 + 6 X 5 =


* Jawapannya adalah 60 ( iaitu 6 harus didarabkan dengan lima dahulu kemudian ditambah dengan 30)

  
                        B I N G O

10
15
66
80
81
78
32
18
14
12
56
20
45
60
30
48
70
34
18
2
25
47
9
90
96


*Murid-murid harus menjawab kesemua soalan yang yang telah ditayangkan oleh guru sehingga murid-murid mendapat hasil yang dikehendaki iaitu "BINGO".

*Kumpulan yang dapat menjawab sehingga menemui "BINGO" akan segera menyebut perkataan "BINGO" bersama-sama.

*Kumpulan yang dapat menghasilkan "BINGO" dengan cepat dikira sebagai pemenang.

                  B I N G O

10
15
66
80
81
78
32
18
14
12
56
20
45
60
30
48
70
34
18
2
25
47
9
90
96


13 comments: